top of page
Image by Tapio Haaja

 TALOYHTIÖT 

Tekniset ratkaisut tarpeiden mukaan

Saners palvelee taloyhtiöitä niin pienissä kuin laajemmissakin hankkeissa. Palvelumme kattavat hankkeen kaikki vaiheet budjetoinnista aina varsinaiseen toteutukseen. Palveluitamme ovat muutostyöt, peruskorjaukset, sekä muut kiinteistöihin liittyvät saneeraukset. Meillä on vahva kokemus niin toimitilaremonteista, myymäläremonteista kuin asuintilojenkin remonteista. 

Tavoitteenamme on olla rakentamassa taloyhtiöille kestävää elinkaarta pitkälle tulevaisuuteen. 

Lähtökohtana on huolellinen suunnittelu ja nopea toteutus – haluamme tehdä asiat kerralla oikein.

Image by Eric Rothermel

1

Urakan suunnittelu ja aikataulutus

Urakan kesto riippuu paljolti siitä, miten se on suunniteltu toteutettavaksi. Tilaajan kannalta on tärkeää ymmärtää, kuinka erilaiset ratkaisut vaikuttavat urakan kokonaiskestoon. Tavoitteena on valita aina asiakkaan kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Image by Towfiqu barbhuiya

2

Kustannukset pysyvät

kurissa

Jotta budjetissa ja aikataulussa pysytään on suunnitteluvaihe tärkeää tehdä huolellisesti. Näin projektista saadaan hallittava kokonaisuus, jossa ei makseta turhasta. Kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin, sekä kustannusten läpinäkyvyyteen.

Image by Helena Lopes

3

Tekniset ratkaisut tarpeiden mukaan

Osakkaat ovat oman taloyhtiönsä parhaita asiantuntijoita.On oleellista  selvittää asukkailta mitä projektin toivotaan saavuttavan. Urakkaan liittyvät toiveet ja näkemykset käydään yhdessä läpi ja tekniset ratkaisut valitaan tämän mukaan. 

bottom of page